Chcete dosáhnout perfektní rutiny při dojení? Pak nepodceňujte těchto 5 zásad!

Existují určité faktory a postupy, které každodenně zásadním způsobem ovlivňují účinnost zavedené rutiny při dojení. Pokud jsou však stejné činnosti prováděny každý den rutinně stejným způsobem, je zde riziko vytvoření nesprávných návyků, kterých si posléze přestaneme všímat. V tomto příspěvku si představíme pět důležitých faktorů a pokusíme se zdůraznit osvědčené postupy, které pomůžou zajistit, aby rutina dojení byla zavedena a prováděna správně.

1 – Prostředí v dojírně

Naprosto zásadní je hygiena ve všech prostorách, kde se krávy pohybují, nejen přímo v dojírně, ale i v kotcích, uličkách anebo v čekárně. I výběr správné podestýlky může pomoci vyhnout se mastitidě a infekcím. Na očistu vemene se obvykle používá voda, není to však podmínkou. Vemeno při dojení ale musí být čisté. Dojiči by měli nosit jednorázové rukavice, protože na hladkých površích se bakterie hůře zachycují, naopak na záhybech pokožky rukou mají tendenci prosperovat.
Klidné prostředí je obecně velmi důležitá zásada: stresované krávy nadojí méně mléka. Naše rada tedy zní: abyste zajistili prostředí bez stresu a ticho, kdykoli je to možné. Vyvarujte se jakéhokoli rušení a požádejte dojiče, aby pracovali co nejtišeji.

Obvyklé chyby:
- Nedostatečná hygiena vemene.
- Dojení holýma rukama.
- Stresující a hlučné prostředí v dojírně.

2 – Příprava na dojení

Zcela zásadní jsou úkony, které dojič provádí v rámci přípravy před zahájením dojení. Celý tento proces může výrazně ovlivnit uvolňování oxytocinu a tím i mléka. Klíčová je stimulace vemene a oddojení prvních střiků mléka. Jak tedy můžete stimulovat uvolňování mléka? Dobře funguje například čištění struků a také namočení do dezinfekčních prostředků (to pomáhá i vyhnout se infekcím, jako je mastitida).

Správný postup přípravy vypadá takto:
Ujistěte se, že jsou struky čisté – oddojte první 3 střiky mléka, a to vylejte do speciální nádoby – nikdy neodstříkávejte mléko na podlahu dojírny. Ošetřete struky dezinfekčním prostředkem a osušte.
Proč oddojovat první 3 střiky mléka? Protože je třeba zkontrolovat, zda se v mléku nevyskytuje mléčná sraženina, která by ukazovala na možnou mastitidu nebo abnormality. Dalším důvodem je stimulovat vemeno.
To vše by mělo trvat asi 90 sekund.

3 – Nasazení dojicí soupravy

Je důležité, aby při nasazování strukových násadců nedocházelo k vnikání vzduchu („efekt vysavače“), protože tím se přenášejí nečistoty a bakterie a prodlužuje se doba nasazování – což opět může ovlivnit kvalitu mléka. Věnujte pozornost hadicím: těžké hadice bez držáku mohou soupravu dříve sejmout a hadice umístěné ve výšce mohou způsobovat zpomalený a nerovnoměrný průtok mléka. Kvůli špatnému nasazení dojicí soupravy strukové násadce často sklouzávají.

Obvyklé chyby:
- Nepoužívá se držák hadice
- Nesprávné držení dojicí soupravy při nasazování
- Návlečky zůstanou otevřené a dostává se do nich vzduch

Obrázek 1: Správný způsob nasazení dojicí soupravy

4 - Dojení

Doba dojení a sejmutí strukových násadců jsou stejně důležité. Sejmutí dojicí soupravy by mělo probíhat co nejplynuleji, aby se na strucích nevytvořily kroužky. Je pochopitelné, že každý je rád s prací hotový co nejdříve, avšak pokud se vypouštěcí brány otevřou příliš brzy, pro krávy je to znamení, že dojení skončilo – následkem je, že některé z krav nebudou dostatečně vydojeny. Větší množství zbytkového mléka pak ovlivňuje jak celkovou kvalitu dalšího dojení, tak i zdraví vemene.

Obvyklé chyby:
- Příliš dlouhá doba dojení
- Odpojení strukových násadců a předčasné ukončení dojení

5 – Nastavení funkcí dojírny

Po skončení dojení jedné krávy by dojicí souprava měla být správně a bez pokroucení umístěna na držák a tím připravena na další nasazení. Je-li dojírna vybavena systémem ACR, je nutné, aby lanko ACR bylo správně umístěno a mělo správnou délku. Hadice, zejména mléčné, musí být umístěny na správném místě a v optimální vzdálenosti, aby se dojicí souprava nemohla na sebe tlačit nebo naopak odtahovat, což by negativně ovlivnilo průběh dojení. Výrazně pomoci může přidržení smyček hadice.

Obvyklé chyby:
- ACR lanko je nesprávně nastaveno, nebo je příliš krátké.
- Nesprávná vzdálenost mezi stáními na dojírně.
- Příliš krátké hadice.

Obrázek 2: Správně nasazená a umístěná dojicí souprava

Správný postup při dojení je kombinací tří hlavních faktorů: dojicího zařízení, dojičů a krav. Stejně jako u mnoha jiných činností, prováděných každodenně, i zde je poměrně snadné vybudovat si zlozvyk, který se stane rutinou a přestaneme si ho uvědomovat. Doufáme, že vám našich 5 rad a tipů, o které jsme se s vámi podělili pomůže získat tu správnou rutinu při každodenním dojení.

Převzato z: www.milkrite-interpuls.com/en/news