Cucáky Milkbar

Jeden z minulých příspěvků byl věnován pomůckám pro odchov telat, cucákům, napájecím lahvím a kbelíkům.

V současnosti je kladen velký důraz na to, aby krmení telat probíhalo v co největším souladu s přírodou. Při přirozeném sání od matky používá tele jednak tlak a jednak podtlak (stisknutí a sání).  Stisknutí struku vyvolá uvolnění oxytocinu. Sáním je pak překonána bariéra svěrače strukového kanálku a tele může přijímat mléko ze struku. Je tedy třeba zvolit takový typ cucáku, který nutí tele aktivně sát.  

Na našem trhu naleznete naprosto jedinečné cucáky s regulovaným průtokem od firmy Milkbar. Těmto produktům a speciálnímu programu pro odchov telat bude dnes věnován samostatný článek.
Společnost Milkbar se prostřednictvím svých produktů snaží o maximální respektování přírodních principů, díky kterému lze dosáhnout výrazného snížení problémů, které se často vyskytují při odchovu telat, jako jsou průjmy, vzájemné ocucávání nebo špatný růst.

Dále je potřeba, aby tele sálo pomalu, vypití 1 litru mléka by mu mělo trvat 4 až 5 minut. Při takto pomalém sání navíc tele produkuje velké množství slin.
Sliny mají pro zdraví telete zásadní význam a jsou produkovány při pomalém sání. Jsou v nich bohatě obsaženy přirozené antimikrobiální prostředky, které podporují imunitu a vyrovnávají pH v žaludku na takové hodnoty, aby se mléko mohlo správně srážet. Ve slinách jsou také přítomné nezbytné enzymy, např. lipáza, potřebná k trávení tuků.

Jen díky pomalému průtoku mléka do slezu mají renin a ostatní enzymy dostatek času pro srážení mléka. Je velmi důležité, aby laktóza byla trávena především ve slezu a nedostala se přes něj dál do střev. Počty E. Coli bakterií se totiž rychle zvyšují právě při kontaktu se syrovým mlékem nebo laktózou. To bývá hlavní příčinou průjmových onemocnění malých telat. Při přirozeném procesu sání, kdy je využíván tlak a podtlak, se čepcobachorový splav uzavře a vytvoří trubici, kterou mléko proteče přímo do slezu a bachoru se vyhne.

Pro zdraví telete je nezbytné, aby všechno přijaté mléko putovalo do slezu. Pokud se mléko následkem rychlého pití (ať při napájení sondou nebo z kbelíku) dostane do bachoru, může způsobit bolesti břicha, protože enzymy přítomné v bachoru nedokážou mléko trávit. Mléko v bachoru významně přispívá ke vzniku bachorové acidózy a také negativně ovlivňuje růst. Zdroj – Dr. Jim Quigley

Pro optimální fungování trávicího traktu

Aby trávicí soustava telete správně fungovala, mělo by pít v té samé pozici jako od krávy. Průtok mléka při sání by měl být vyrovnaný, aby čepcobachorový splav mohl plnit svou funkci a zabránila vniku mléka do bachoru. Je tedy důležité, aby byl cucák umístěn přibližně 60 cm nad zemí.
V 1.-3. týdnu věku telete je veškerá potřebná energie dodávána z mleziva nebo mléka. V prvních týdnech života tele nedokáže čerpat energii z jadrného krmiva, proto je důležité, aby přijalo dostatečné množství mléka pro pokrytí veškeré potřeby energie. Jadrná směr je ale v krmné dávce důležitá už od prvního týdne, aby se začal rozvíjet bachor.
Ve 4. týdnu se začíná rozvíjet funkce bachoru. Malé množství energie už je zajištěno z jádra, ale většina potřeby energie je stále dodávána mlékem. Na konci šestého týdne (42 dní) už by měl být bachor vyvinut natolik, aby mohla být snížena dávka mléka, ale pouze pokud je tele schopno přijmout 700 g jádra za den.
Teprve ve 12. týdnu je bachor vyvinut dostatečně na to, aby tele mohlo přijímat objemná a jadrná krmiva.
Pokud tele dostává mléko jen jednou denně, je nejlepší podat tuto dávku večer. Tele tak bude mít na noc plný žaludek a přes den bude pociťovat hlad. S adlibitním přístupem k jádru pak bude žrát víc a urychlí tak rozvoj bachoru.

Příznaky příliš rychlého pití

Chovatelé si často myslí, že je správné, když mléko samovolně vystřikuje z cucáku do tlamy telete, domnívají se, že je tak pití pro tele snadné. Trávicí soustava telete však rychlému průtoku mléka nestačí, a to je příčinou problémů. Zde jsou některé příznaky, kterých bychom si měli všímat:
První známkou toho, že telata pijí příliš rychle je vzájemné ocucávání.  Po krmení telata ocucávají jedno druhé nebo předměty ve svém okolí, aby vyvolala produkci slin, které měla vytvořit během krmení. Dalším důvodem takového nežádoucího chování může být i ukojení sacího reflexu. Jakmile se objeví tento jev, obvykle brzy následují průjmy. Vzájemné vysávání navíc může být příčinou infekce, zejména na pupku, ale nejvýznamnější poškození způsobuje na vyvíjejícím se vemínku a strukových kanálcích jaloviček. Vzájemné cucání má také významnou souvislost se vznikem nelaktujících „slepých“ čtvrtí u jalovic.
Když mléko samovolně vytéká z cucáku do tlamy telete, může dojít k přeplnění čepcobachorového splavu a vniknutí mléka do průdušnice. To vyvolává kašlání během pití. Tento jev je jasným ukazatelem toho, že tok mléka je příliš rychlý a trávicí systém si s ním neumí poradit.

Správný cucák je klíčem k úspěchu

Klíčovým hlediskem při navrhování cucáků Milk Bar Teats bylo zdraví telete. Materiál je vymyšlen tak, aby zajistil sání telete po celou dobu až do odstavu a podpořil tak jeho zažívací systém. Cucáky Milk Bar jsou ručně prořezávané, takže si můžeme být jisti, že mléko vytéká správnou rychlostí. Produkty značky Milk Bar jsou světově známé pro svoji inovativnost, ale v případě cucáků jsme opisovali od krávy a napodobili proces spouštění mléka z vemene!

Cucák na mlezivo Milk Bar Colostrum Teat

Cucák na mlezivo byl vyvinut speciálně pro návyk telat na sání, zatímco je přitom zajištěna produkce dostatečného množství slin pro podporu imunity. Po pár dnech telata bez problémů přijímají mléko z cucáku a jsou připravena přejít na typ další cucáku Milk Bar, který dále přináší výhody pro zdraví telete.

Cucák Milk Bar Teat
Protažený tvar a způsob přichycení zabraňuje cucákům v otáčení a vypadávání během krmení a také je výjimečně hygienický. Vnořené zakončení cucáku zabraňuje poranění patra ústní dutiny telete.

Tréninková lahev Milk bar

Čištění
Kbelíky a cucáky Milk Bar jsou navrženy tak, aby jejich čištění bylo co možná nejjednodušší. Díky protaženému tvaru cucáků je zde méně těsných prostor, kde se daří růstu bakterií. Cucáky není nutné při čištění odstraňovat z kbelíků ani proplachovat.
Každý den cucáky vypláchněte studenou vodou. Nejméně dvakrát za týden vystříkejte horkou vodou (50 °C) a ošetřete alkalickým prostředkem. Důkladně očistěte cucáky kartáčem a vypláchněte čistou vodou.

Ujistěte se, že cucáky jsou umístěny cca 60 cm nebo ve výšce kolen nad podestýlkou. To napomáhá uzavření čepcobachorového splavu.

Důležitou zásadou je vyřadit použité cucáky po odstavu telat! Jsou již opotřebované a malá telata by z nich pila příliš rychle.