Dojení ovcí a koz

Dojení ovcí a koz a zpracování jejich mléka má u nás, zejména v některých regionech dlouhou tradici. V nedávné době byly ovce a kozy chovány spíše jako zájmové zvíře, velké farmy jsou dodnes spíše výjimkou.

Chov ovcí prošel za posledních 30 let značnými změnami, které zapříčinil mimo jiné prudký pokles ceny vlny na počátku devadesátých let minulého století. Došlo k omezení chovu plemen s jednostrannou vlnařskou užitkovostí a hlavním produktem chovu ovcí se stalo jehněčí maso.
Dnes jsou v ČR nejvíce rozšířena plemena s kombinovanou a masnou užitkovostí, zatímco podíl plodných a dojených plemen je výrazně nižší. Do kontroly užitkovosti růstu, plodnosti a produkce vlny u ovcí bylo v roce 2019 zařazeno 18 390 bahnic, kdežto v kontrole užitkovosti dojných plemen ovcí bylo vedeno jenom 1326 bahnic. Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v naší republice k 1. 4. 2020 chováno zhruba 204 tis. ks ovcí a 29 tis. ks koz.
V České republice v současnosti není speciální mlékárna nebo sýrárna, která by vykupovala a zpracovávala ovčí nebo kozí mléko. Proto se kozí a ovčí mléčné produkty, především sýry, vyrábí přímo na farmách.

V drobných chovech a malých farmách (10-15 koz) se často využívá ruční dojení, protože využití dojícího zařízení zde není efektivní ani časově ani finančně.

Pro větší chovy je možno využít strojní dojení, které přináší mnoho výhod, jako vyšší produktivita práce, nižší fyzická námaha, a především nižší riziko znečištění mléka. V našich podmínkách se většinou uplatňuje systém dojení 2x denně. Pro využití strojního dojení je třeba vybrat zvířata s vhodným vemenem, zvířata, která potřebné parametry nesplňují musí být z chovu vyřazena. Uvádí se, že asi 10 % ovcí ve stádě není vhodných pro strojní dojení. Ideální vemeno ovcí pro strojní dojení by mělo být široké a hluboké, s pravidelnými polovinami a následujícími parametry:
Rozpětí struků: 60-80 mm
Šířka struků: 18-20 mm
Délka struků: 25-30 mm
Postavení struků do 45-50° - úhel od svislého středního závěsného vazu.

Při pořizování dojicí soupravy pro ovce nebo kozy je třeba mít na paměti, že tato zvířata mají specifické potřeby a nelze pro ně použít zařízení pro dojení krav. Podobně jako u krav můžeme dojit zezadu nebo z boku, tím ale podobnost končí.
Každé zařízení vyžaduje specifické nastavení podtlaku, počtu pulzů a pulzačního poměru. Také strukové návlečky a pouzdra pro ovce a kozy mají odlišný tvar a velikost než ty určené pro skot. Pro každé zvíře musí být nastaven doporučený podtlak (kozy 38 kPa ovce 40 kPa) a počet pulzů (kozy 80/min a ovce 120/ min v toleranci +/- 2pulzy).
Parametry dojicího stroje se mohou lišit jak v jednotlivých zemích, tak i u různých výrobců. Podtlak se pohybuje v hodnotách od 38 do 44 kPa. Počet pulsů za minutu kolísá v rozmezí 90-120 (Fullwood) až po 150 (Farmtec, a.s.). Pouze poměr sání ku stisku je u nás u všech výrobců jednotný 50:50 pro ovce a 60:40 pro kozy.

Pulzační poměr určuje konstrukce pulsátoru a nelze jej seřizovat!
Podtlak a počet pulzů nelze nastavit univerzálně!

Použitím nevhodného dojícího zařízení nebo při nesprávném nastavení parametrů dochází k poškozování struků a k trvalým komplikacím.

V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků roste poptávka po technologiích schopných dojit malé přežvýkavce.
Svoji řadu produktů pro dojení malých přežvýkavců má i společnost Milkrite Interpuls, která využívá nový design silikonové návlečky pro ovce a kozy. Tato řada byla vyvinuta podle výsledků mnohaletého výzkumu a úzké spolupráce s chovateli. Dojicí zařízení pro malé přežvýkavce od Milkrite | InterPuls se zaměřuje na maximalizaci ziskovosti procesu dojení při zachování vysoké úrovně pohodlí zvířat a přináší prospěch chovateli i zvířatům. Nová koncepce dojení ovcí a koz spojuje mnohaleté zkušenosti a znalosti v oblasti technologie dojení. Návlečka jemně stlačuje struk, což zajišťuje rovnoměrnou masáž struku a nenarušený krevní oběh a zároveň zabraňuje sevření konce struku. U tradičních kulatých návleček je naopak častější svírání konce struku. Nové návlečky od milkrite | InterPuls podporují pohodlí, zdraví struků a vemene a zvyšují účinnost dojení.

Hlavní funkce a výhody návleček od Milkrite | InterPuls jsou:

  • Návlečka se stahuje vyváženě a vyvíjí na struk tlak rovnoměrně ze tří směrů, čímž se snižuje riziko poškození struku.
  • Trojúhelníkový design návlečky pomáhá zlepšit celkový stav struku.
  • Zvyšuje pohodlí zvířat během procesu dojení a zajišťuje účinné dojení.

Firma Forst Agro poskytuje kompletní nabídku dojicích souprav pro dojení ovcí a koz, včetně náhradních dílů.

V článku byly použity informace z následujících zdrojů:
Ročenka chovu ovcí a koz v České republice za rok 2019, Praha 2020
Makovický, P., Margetín, M., Strojové dojenie kôz, Výzkum v chovu skotu, Vědecký a odborný bulletin, vydává Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2018/3
Malá, G.: Hygienické zásady získávání ovčího mléka (2009), certifikovaná metodika, VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves