Mléčné krmné směsi I – úvod

Krmení telat mléčnými krmnými směsmi navazuje v tuzemských chovech dojeného skotu na periodu mlezivové výživy (trvá pouze prvních 24. hodin), a ve velké části chovů i na periodu tranzitní výživy, která trvá 3 až 5 dní (krmení tranzitním mlékem od otelených krav).
Mléčné krmné směsi (MKS) jsou navrženy tak, aby nahradily plnotučné tržní mléko, jako nákladově levnější zdroj živin pro telata. Mléčné krmné směsi se zkrmují telatům v 89 % tuzemských konvenčních chovů, což je podobný výsledek jako v USA (86 %), ale naopak vyšší než např. v Kanadě, kde MKS jsou krmena telata jen v 50% chovů. Mléčné krmné směsi jsou v ČR zkrmovány buď jako tzv. „čisté“, a to v přibližně 36 % chovů, zatímco v 53 % podniků jsou tyto míchány s tranzitním nebo netržním mlékem, a to v různých objemových poměrech.

Výhody MKS v porovnání s nativním mlékem:
• vyšší obsah minerálních látek a vitamínů
• obsah vybraných probiotik a dalších látek (okyselovadla aj.)
• eliminace přenosu chorob, neboť MKS jsou prosté mnoha patogenů (E. coli, Mycobac. paratuberculosis aj.)
• možnost namíchání přesně stanoveného objemu mléčného nápoje podle aktuálního počtu odchovávaných telat (flexibilita a stabilita)
• jednodušší a flexibilnější příprava mléčného nápoje (bez nutnosti pasterování nebo okyselování)
• možnost skladování, a to bez negativních vlivů na mikrobiální kontaminaci a následné znehodnocování mléčného nápoje
• zabezpečení dobrého zdraví a optimální růstu u napájených telat, včetně dosažení dobrých ekonomických ukazatelů u odchovávaných telat apod.

Nevýhody MKS
V rámci objektivity je při porovnání MKS s nativním mlékem nutné poznamenat, že obecně MKS mají o něco málo nižší živinovou bázi (dusíkaté látky, tuk), a to v porovnání s plnotučným mlékem. Protože jsou při
výrobě MKS použity výhradně sušené komponenty, absentují, nebo jsou v ní v menším množství obsaženy tzv. bioaktivní látky (nenutriční faktory), které se přirozeně vyskytují v nativním mléce (růstové faktory, hormony aj.).

Koncept MKS
Na tuzemském trhu je nabízena celá řada MKS, které se mezi sebou liší jak obsahem živin, tak i použitými komponenty mléčného a nemléčného původu, specifickými aditivy (okyselovadla, probiotika aj.) a logicky i cenou. Mléčné krmné směsi se vyrábějí obvykle v tzv. krmných/výrobních řadách, a to často od základních až po prémiové. Rozdíl mezi základními a prémiovými MKS je obvykle v poměru mléčných a nemléčných komponent, ale často i v obsahu základních živin (dusíkaté látky, tuk, laktóza aj.) nebo dalších látek, které mohou mít příznivý vliv na zdraví telat (probiotika aj.).

Forst Agro Vám nabízí MKS řady Telmilk od společnosti MIKROP ČEBÍN:

Variantou s vyšším podílem obsahem sušeného odstředěného mléka (SOM) je Telmilk Start (50% SOM), prémiová mléčná krmná směs, která byla vyvinuta pro bezproblémový přechod telat z nativního mléka na mléčné krmné směsi, a je tak vhodný po celou dobu mléčné výživy.
Telmilk Ex je MKS s vybalancovaným poměrem mléčného a rostlinného proteinu a je vhodný pro telata po celou dobu jejich odchovu, nebo může být využit jako tzv. „pokračovací mléčné krmné směsi“ po ukončeném 1. měsíci věku telete.

Poděkování
Text je zpracován na základě článků EFEKTIVNÍ ODCHOV TELAT – III. mléčné krmné směsi (úvod) a EFEKTIVNÍ ODCHOV TELAT – IV. příprava mléčné krmné směsi, které vyšly v bulletinu Informační servis 1/020 (vydává společnost MIKROP Čebín a.s.)
Texty byly použity s laskavým svolením autora Ing. Stanislava Staňka, PhD.