Mléčné krmné směsi II – složení

Základním pravidlem při výběru mléčné krmné směsi by neměla být cena, ale obsah komponent a vyhodnocení jejího efektu v podobě užitkovosti a zdraví telat. Základními složkami každé MKS jsou zdroje bílkovin a energie. Každou z komponent si nyní představíme podrobněji.

Proteinová báze

V mléčné krmné směsi by měly být v co nejvyšší možné míře obsaženy mléčné bílkoviny, které z nutričního hlediska, mají optimální poměr zastoupených aminokyselin (stravitelnost bílkovin plnotučného mléka 3. týden věku telete je na úrovni 93%), a to v porovnání s rostlinnými zdroji proteinu, které mají stravitelnost nižší (obvykle mezi 55 až 87%).
K nejrozšířenějším a nejkvalitnějším zdrojům mléčných bílkovin patří sušené mléko, sušená syrovátka a mléčný albumin. Zmiňme zde, že nativní kravské mléko, stejně jako sušené mléko obsahuje více než 75% kaseinové frakce a 25% syrovátkové frakce, zatímco u syrovátek jsou zastoupeny téměř výhradně syrovátkové frakce.
Tato znalost je pro chovatele klíčová z těchto důvodů:
Kaseinové frakce se u telat tráví ve vlastním slezu a strávené jsou za 7 až 10 hodin (vzniká kaseinový koagulát), zatímco syrovátkové frakce se tráví v tenkém střevě přibližně 4 až 5 hodin. Především u telat krmených 3× denně (8 hod. interval mezi krmeními) MKS s vyšší obsahem sušeného mléka (> 30%) se můžeme v chovech setkat se situací, kdy 5 až 23% telat (krmených objemem > 2,5l/krmení), může odmítat jedno z dílčích denních krmení (v zimě často polední), případně nevypije zcela předkládaný objem mléčného nápoje, a to právě z důvodu delší doby trávení kaseinu a delší doby pocitu nasycení. Při přechodu z tranzitní výživy (krmení plnotučným mlékem od otelených krav) na MKS by měl chovatel vždy volit takový typ výrobku/řady, který bude obsahovat vysoký podíl sušeného mléka. Náhlý přechod z nativního mléka na MKS výhradně na bázi syrovátky, a to při zachování většího objemu mléčného nápoje, způsobuje u telat významnou depresi trávení, což se projevuje tak, že více než 40% prodělá dietetický průjem.

Energetická báze

Hlavními zdroji energie v MKS by měly být pouze laktóza a tuk.
Ve směsích Telmilk je laktóza zajišťována pomocí syrovátkového permeátu, který vzniká ultrafiltrací syrovátky. Optimální báze laktózy v MKS by neměla u telat překračovat 40 resp. 45 %, aby bylo předcházeno dietetickému průjmu. Mezi nevhodné zdroje sacharidů, se kterými mají telata zejména prvních 14 dní svého věku problém, a to v důsledku nedostatečné enzymatické výbavy organismu, patří sacharóza, maltodextrin a zejména škroby.

Dalším a velmi významným zdrojem energie v MKS jsou tuky. Jsou používány dvě tukové báze, a to živočišný tuk (sádlo) a rostlinné oleje (nejčastěji kokosový a palmový olej). Velmi často se setkáváme s názorem, že vepřové sádlo (speciálně upravené) je málo stravitelné, což však neodpovídá skutečnosti, neboť jeho stravitelnost se pohybuje mezi 89 až 95 % (mléčný tuk 94 až 97 %, rostlinné oleje 90 až 96 %). Tuková báze je pro telata strategická zejména v zimních a časně jarních měsících, kdy požadavky na saturování energie jsou výrazně. Základní tuková báze MKS by měla být na úrovni 20 % a vyšší. V případě MKS platí také obecné pravidlo, že čím nižší je strategická tuková báze v MKS, tím vyšší je obvykle obsah laktózy, což může opět být jedním z prediktorů výskytu dietetických průjmů u telat.

Další komponenty

Mléčné krmné směsi obsahují také další složky, ke kterým patří aminokyseliny, vitamíny, minerální látky, okyselovadla, antioxidanty a další. Do MKS se také přidávají vybrané makro – a mikroprvky (železo, selen, zinek aj.). MKS řady Telmilk jsou standardně doplňovány také lipofilními (A, D3, E, K3) a hydrofilními vitamíny v plném spektru (B1, B2, B3, B5, B6, B12 a vit. C), ale i např. beatinem, jež přispívá k lepšímu trávení živin. Mléčné krmné směsi jsou také standardně okyselovány (kys. mléčná, kys. citronová, kys. mravenčí aj.). Součástí každé mléčné krmné směsi jsou také probiotika, která napomáhají s trávením a podílejí se na budování imunitního systému u telat.

Ukazatele kvality MKS – na co si dát pozor

Jedním ze základních ukazatelů kvality MKS je obsah popelovin a vlákniny. Hraniční hodnota obsahu popelovin je < 8 % (opt. < 7,5 %). Pokud je vyšší, představuje tato MKS i vyšší riziko z pohledu možného výskytu dietetických průjmů (hypertonický roztok, tzv. „vytahování“ vody ze střevních buněk, nebo chcete-li efekt „nasolené okurky“). Obsah hrubé vlákniny je dalším ze základních ukazatelů kvality mléčné krmné směsi, který signalizuje, jak kvalitní zdroje proteinu byly v MKS použity. Velmi kvalitní MKS složené zejména z mléčných komponent aj. obsahují obvykle do 0,15 % hrubé vlákniny, zatímco MKS s velmi vysokým obsahem např. sójové mouky, sójoproteinového koncentrátu aj. komponent, mají obsah hrubé vlákniny > 0,5 %.

Poděkování
Text je zpracován na základě článků EFEKTIVNÍ ODCHOV TELAT – III. mléčné krmné směsi (úvod) a EFEKTIVNÍ ODCHOV TELAT – IV. příprava mléčné krmné směsi, které vyšly v bulletinu Informační servis 1/020 (vydává společnost MIKROP Čebín a.s.)
Texty byly použity s laskavým svolením autora Ing. Stanislava Staňka, PhD.