Napájení na pastvinách

Zajištění stálého přístupu ke kvalitní pitné vodě je naprostým základem pro úspěšný chov jakéhokoli druhu a kategorie (nejen) hospodářských zvířat. Tato zásada platí jak ve stáji, tak ve výbězích a na pastvinách.

Zdrojů vody musí být dostatek s ohledem na počet zvířat, a musí být rozmístěny v přiměřených vzdálenostech.
Napajedlo by mělo být řešeno tak, aby nedocházelo ke znečistění vody, ať už výkaly zvířat nebo zbytky krmiva. Přístup k napajedlu musí být dostatečně široký a prostorný, aby se mohla hierarchicky níže postavená zvířata vyhnout nadřazeným a agresivnějším jedincům.
Pro skot je přirozený způsob pití z volné hladiny, optimální je tedy použít napajedla, která to umožňují, např. napájecí žlaby s plovákovým ventilem.
Žlabová napajedla jsou vhodná pro všechny věkové kategorie, poskytují snadný přístup k vodě a ve srovnání s ostatními typy napajedel umožňují přijímat velké množství vody na jedno napití.

Nádrže a žlaby musí:
• být pevné a odolné vůči poškození způsobenému zvířaty
• umožnit snadné a pravidelné čištění uvnitř žlabu

Kapacita
Systém napájení a objem žlabu musí být takový, aby pokryl denní potřebu vody všech zvířat, navíc musí být schopen zajistit dostatek vody v okamžicích zvýšené poptávky po vodě, např. po krmení, po skončení odpočinku nebo v mimořádně horkých částech dne. Obzvláště na rozlehlejších pastvinách mohou zvířata v rámci svých denních biorytmů procházet kolem napajedla v určitých intervalech společně – a všechna se chtějí hned napít.

Tvar
Většina venkovních žlabů má obdélníkový tvar, nikoli kruhový, tak se lépe hodí k umístění podél ohrad a snadněji se čistí jak jejich vnitřek, tak okolí. Vnitřní průřez žlabu je obvykle buď ve tvaru písmene U nebo lichoběžníku (nahoře širší než dole) s různým stupněm bočního úhlu. Použitím nízko objemových mělkých žlabů se minimalizují ztráty vody při každém vyplachování. Dlouhé, úzké a mělké žlaby jsou vhodnější než velké a hluboké kruhové.

Materiály
Běžné materiály pro napájecí žlaby jsou železobeton, polyethylen, sklolaminát a ocel. Všechny materiály by měly mít životnost deset nebo více let. Nejběžnějším materiálem je beton, protože je odolnější a lépe udržuje teplotu vody.
Velmi oblíbené jsou nádrže z polyethylenu nebo sklolaminátu, jejichž nespornou výhodou je nízká hmotnost i cena a velmi dobré hygienické vlastnosti. Tyto materiály se také vyznačují velkou pevností, odolností vůči ultrafialovému záření i jiným klimatickým podmínkám.

V podmínkách a terénech, kde je problematické zajistit trvalý přívod vody ze zdroje jsou řešením nádrže na vodu. Obvykle jsou o objemu 500 l nebo 1300 l a jsou vybaveny adaptérem pro montáž jedné nebo více nízkotlakých napáječek.

Vhodným řešením napájení na pastvinách jsou pastevní pumpy. Lze je využít všude tam, kde je přístup k vodě – meliorační šachty potoky, studny. Pumpy dokáží čerpat vodu až ze 7 m, nebo 70 m vzdálenosti. Jsou konstruovány tak, aby byly odolné, měly hladký chod a vysokou živostnost. K jejich činnosti nutný sací koš se zpětným ventilem.
Pumpa funguje tak, že zvířata si sama pumpují a tím se přivede voda do spodní podlouhlé nádobky. Je vyzkoušeno, že zvířata se tento způsob napájení naučí velice rychle.

Napájecí systém ve výbězích a na pastvinách musí:

• poskytnout zvířatům dostatečné množství čerstvé, chladné, čisté a chutné vody po celý den
• zajistit dostatek prostoru kolem napajedel a bezproblémový přístup umožňující pravidelné pití všem zvířatům
• umožnit bezproblémové čištění okolí žlabu
• zabránit hromadění mrvy pod napájecí nádrží. Takové místo je pak ideálním prostorem pro rozmnožování much a škůdců.
• umožnit snadnou údržbu potrubí pro přívod vody i odvodňování