Onemocnění vemene – Hyperkeratóza

Zdravé struky, spokojené krávy, spokojení chovatelé

Když se řekne onemocnění vemene, většině lidí se v první řadě vybaví záněty vemene neboli mastitidy. V chovech dojnic se však můžeme setkat i s jinými potížemi – jednou z nich je bovinní hyperkeratóza.

Bovinní hyperkeratóza: co to je a jak ji detekovat

Co to vlastně je? Hyperkeratóza na konci struku je zesílení kůže, která lemuje strukový kanálek a obklopuje vnější otvor struku. Je to normální fyziologická reakce organismu na tlak působící na pokožku struku během dojení, ale je třeba ji udržovat pod kontrolou.

Poprvé byla hyperkeratóza zjištěna a definována jako nemoc u skotu ve 40. letech 20. století ve státě New York; během 7 let se rozšířila do dalších 32 států. Nejsou k dispozici žádné přesné údaje o rozsahu finančních ztrát způsobených tímto onemocněním, ale odhady se pohybují mezi 2 až 4 miliony dolarů za sedmileté období. Kromě ztrát způsobených snížením užitkovosti došlo během 7 let k odhadované ztrátě v hodnotě 4 milionů dolarů v důsledku úhynu krav a předčasného vyřazení z chovu.

Skóre 1 – Normální
Hladký a rovnoměrný hrot struku, bez nežádoucích útvarů okolo strukového kanálku.

Příznakem hyperkeratózy je nejčastěji ztluštění kůže, v nejhorších případech může docházet k silnému slinění a slzení, prudkým průjmům a zánětům vemene.
Příčin vzniku hyperkeratózy je více, jedná se o multifaktoriální onemocnění: často je spojeno s chladným počasím, nesprávným používáním dezinfekčních prostředků, nesprávným nastavením dojicího zařízení (vedoucím k předojování), nedostatečnou masáží vemene během dojení nebo nedostatečným uvolňováním mléka, v některých případech může být dokonce způsobeno prokluzováním strukové návlečky.

Jak hyperkeratózám předcházet? Kontrolou a hodnocením kondice struků

Skóre 4 – Velmi hrubé
Vyvýšený prstenec z vrstvy starého keratinu dosahující více než 4 mm od ústí strukového kanálku. Okraj prstence je drsný a popraskaný.
Skóre 3 – Hrubé
Vyvýšený zdrsněný prstenec se zbytky vrstvy starého keratinu vystupující 1-3 mm od ústí strukového kanálku. Možné poškození celistvosti epitelu.
Skóre 2 – Slabé
Mírně vystouplý nebo zdrsnělý prstenec bez keratinových listů.

Prvním krokem je posouzení kondice struků, především je třeba se zaměřit na stav v okolí ústí strukového kanálku. Výskytu hyperkeratóz ve stádě se nelze zcela vyhnout, zejména pro velké množství faktorů, které ji způsobují. Proto je nutné krávy kontrolovat dostatečně často, abyste problém zachytili v co nejranějším stadiu a udrželi tak hyperkeratózu pod kontrolou.
Hroty struků, resp. ústí do strukového kanálku jsou vstupní branou infekce, proto je třeba jim věnovat náležitou pozornost. Pravidelnou kontrolou stavu struků získáme informace nejen o hyperkeratóze, ale zachytíme i krávy, které jsou kvůli špatnému stavu struků také více náchylné k mastitidě.
Pokud ve vašem stádu najdete přibližně více než 20 % krav s bodovým skóre na vyšším než dvě, je třeba jednat.
A co přesně znamená bodování kondice struku? Obecně uznávaný bodovací systém, schválený organizací International Teat Club, používá stupnici od nuly do čtyř. Zde na obrázcích je uveden zjednodušený čtyřbodový systém.

Cílem je dosáhnout ve stádě takového stavu, kdy méně než 15 % dojnic bude hodnoceno stupněm 3 a zároveň méně než 5 % dojnic stupněm 4. Právě to jsou skupiny krav s velkým rizikem vzniku mastitid.
Posouzení struků je třeba provádět pravidelně a důsledně, pokud možno tak, aby vždy stejný pracovník hodnotil celé stádo.
Tento praktický bodovací systém se výborně osvědčil jako prostředek při prevenci hyperkeratózy. Aby byl co nejúčinnější je třeba dodržovat následující zásady:

Abyste zabránili šíření bakterií, používejte při kontaktu s vemenem rukavice a pravidelně je vyměňujte nebo čistěte.
• Při hodnocení kondice struků si pomozte baterkou, získáte tak jasnější obraz a celý proces se urychlí.
• Posouzení provádějte ihned po skončení dojení, kdy jsou čisté a vše je dobře viditelné.
• Pamatujte, že desinfekční a jiné prostředky mohou skrýt skutečné problémy a ovlivnit hodnocení.
• Z konce struku otřete všechny kapičky mléka, tím eliminujete nejasnosti a můžete se lépe rozhodnout.
• Kontrolujte a hodnoťte všechny čtyři struky. Pouze tak budete schopni s jistotou určit, zda je daný problém izolován od jedné strany nebo čtvrtiny vemene.

Zdroje:

  • BOVINE HYPERKERATOSIS (X-DISEASE): A REVIEW WILLIAM HANSEL AND KENNETH I~CENTEE Colleges of Agriculture and Veterinary Medicine, Cornell University Ithaca, N. Y.
  • MSDVET MANUAL - Diseases of bovine teats
  • http://www.teathealth.com/howtoscore.asp
  • Mein et al. AABP-NMC International Symposium on Mastitis and Milk Quality in Vancouver, BC, Canada, September 13-15,2001
  • Ghislain Coppejans “Mastitis & Teat evaluation” presentation.

Originál textu byl laskavě poskytnut společností Milkrite | InterPuls.