Precizní zemědělství

Efektivita díky preciznímu zemědělství: je to budoucnost chovu dojnic?

Ziskovost, soběstačnost, bezpečnost potravin a udržitelnost jsou rozhodujícími faktory v budoucnosti mlékárenského průmyslu. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak může uplatnění „precizního zemědělství“ v praxi přispět k budoucnosti mlékárenského průmyslu prostřednictvím svého potenciálu, možností a potřeb.

Pohled do budoucnosti chovu dojnic
Organizace IFCN (Mezinárodní farmářská srovnávací síť) poskytla některé klíčové poznámky o budoucnosti mlékárenského průmyslu. Při pohledu do nejbližší budoucnosti je zřejmé, že pandemie Covid-19 zrychlí inovace v tomto odvětví a vynutí potřebu nových technologií a připojení v reálném čase. Pokud se odvážíme podívat se trochu dále do budoucnosti, IT řízení a robotizace pravděpodobně ovlivní rozdíl v udržování tempa mezi více a méně ziskovými farmami, se zaměřením na vyšší produkci s nižšími náklady. Odhaduje se, že v roce 2050 dosáhne celosvětová populace až 9,8 miliardy, což zvýší poptávku, zatímco půda a zdroje a kapacita planety zůstanou stejné. Klíčovým rozdílem v budoucnosti bude zlepšení efektivity na farmě. Technologie a postupy potřebné k dosažení takové úrovně účinnosti jsou známé jako „precizní zemědělství“ a na farmách se již začaly objevovat.

Co máme na mysli, když mluvíme o „digitalizaci farmy“ a „precizním zemědělství“?
"Precizní zemědělství není o tom, jak přesné jsou informace, ale o tom, jak je použít k přesnějšímu rozhodnutí." - Santiago Utsumi (Univerzita v Michiganu).
Dalo by se říci, že když se zmíníme o „Precizním zemědělství “, máme na mysli každý nástroj, který umožňuje zemědělcům: sledovat jejich stádo, jejich farmu, její procesy, sbírat provozní data a analyzovat je, což jim umožňuje efektivněji plánovat a efektivněji hospodařit.

Několik příkladů precizního zemědělství:

• Robotické dojení
• Všechny druhy senzorů; od detekce kvality mléka, po monitoring aktivity a příjmu krmiva zvířat.
• Drony, které monitorují stáda, plodiny nebo půdu.
• Fotoaparáty, které dokážou detekovat možné infekce nebo dokážou rozpoznat krávy, ovce nebo kozy při vstupu do dojírny.
• Zařízení pro detekci a monitoring uhlíkových emisí na farmách

Očekávání a skutečné výhody:

Očekávání týkající se digitalizace zemědělství jsou vysoká, nicméně stejně vysoký je jeho potenciál. Digitalizace je široce uznávána a očekává se, že přinese zemědělcům mnoho výhod; díky ní mohou snadno shromažďovat cenné údaje o farmě, což umožňuje i usnadňuje přijímat rozhodnutí pro lepší řízení podniku.

Některé z dobře zavedených a potenciálních výhod digitalizace farem mohou být následující:

• Celkové zvýšení výnosů a užitkovosti
• Optimalizace procesů
• Snížení pracovních sil
• Zvýšená ziskovost
• Zlepšení pracovních podmínek
• Snížený dopad na životní prostředí
• Úspora času a peněz

Možné překážky při zavádění digitalizace a precizního zemědělství:
Zemědělcům v investování do těchto technologií brání určité překážky. Někteří se brzy snadno přesvědčí, jakmile poznají výhody, v jiných případech může být zapotřebí více impulsů a motivace.
Jaké mohou být důvody, které vás jako farmáře mohou odrazovat od investování do precizního zemědělství:

• Počáteční investice
• Působí povýšenecky a složitě
• Vyžaduje určité testování
• Vyžaduje nové dovednosti jak na straně dojičů, tak na straně vedení farmy
• Vyžaduje širokopásmové připojení k internetu
• V tuto chvíli nejsou nástroje snadno propojitelné se stávajícími zařízeními
• Vyžadují příliš mnoho externího know-how

Některé z těchto bodů mohou představovat skutečné překážky, jiné lze snadno překonat: systémy, které jsou nyní na trhu k dispozici, jsou stále jednodušší a snadno použitelné a často nepotřebují ani zvláště náročné zaškolení. Těmi, kteří musí čelit největším obtížím při přijímání této změny mohou být právě malé a střední farmy, proto je důležité, aby precizní zemědělství bylo na 100% efektivní. Klíčová je silná spolupráce mezi zemědělci, institucemi, vědci a průmyslem. V tomto procesu je rozhodující role zemědělců, stejně jako nezávislých poradců, kteří zemědělcům pomohou při překonávání těchto potenciálně obtížných kroků.

Originál textu byl laskavě poskytnut společností milkrite | InterPuls.