Strukové návlečky

Kulaté nebo trianglové návlečky: které z nich si vybrat?
Jaký je rozdíl ve tvaru návlečky z hlediska předcházení hyperkeratózám a zlepšování zdraví vašeho stáda.

V posledních letech jsme byli svědky technologického vývoje nebo přesněji řečeno revoluce v mnoha různých sektorech moderního hospodářství. Ani mlékárenský průmysl není výjimkou: na farmách a v dojírnách se objevily ovládací panely, chytré měřiče mléka, systémy řízení stáda a mnoho dalšího.
Je tu však velmi důležitá součást procesu dojení, možná ta nejdůležitější, která po dlouhou dobu stojí poněkud stranou: dojicí souprava. Proč ji považujeme za nejdůležitější? Protože je to jediná část dojicího systému, která přichází do přímého kontaktu s krávou.

Zásadní technologickou revolucí v oblasti dojení bylo vyvinutí trojúhelníkových návleček s ventilkem. Hlavní technologický pokrok spočívá v tom, že vzduch již není přiváděn vstupem ze sběrače. Tento způsob je poměrně nevýhodný a problematický, protože kvůli němu často vzniká v prostoru sběrače silné víření, které jednak rozbíjí molekuly tuku v mléce a jednak způsobuje, že se mléko vrací zpět ke strukům (= každý struk přijde do kontaktu s mlékem ze čtyř různých struků!) Tento jev se nazývá „reflux“ a je hlavní příčinou křížové kontaminace související s dojicím zařízením. U trojúhelníkových návlečky s ventilkem je přívod vzduchu umístěný na jejich hlavici a tím je proud vzduchu posílán ve směru odtoku mléka, čímž se zabrání efektu zpětného toku – refluxu (k němuž může přesto dojít v důsledku jiných faktorů, jako je například prokluzování návleček). Tímto způsobem se mléko návlečkou pohybuje rychleji a zároveň hladce (bez víření) protéká sběračem.

Podívejme se trochu podrobněji na to, jak se návlečky chovají a pokusme se pochopit v čem spočívá rozdíl, pokud jde o vytváření podtlaku a obecně správné provedení dojení.

A Ústí hlavice
B Mléčná hadička
C Sběrač mléka (připojení)

Pokud během dojení měříme podtlak v různých částech násadce (A-B-C), lze zaznamenat obrovský rozdíl mezi všemi druhy kulatých standardních návleček a trojúhelníkových s ventilkem.
U standardních návleček se úroveň podtlaku v celém násadci během dojení chová abnormálně, to znamená, že podtlak v hlavici a v oblasti mléčné hadičky může být po zlomky sekundy vyšší než ve spodní části u sběrače.
Toto je jasná ukázka refluxu, ve skutečnosti mléko, stejně jako všechny kapaliny, teče směrem k místu s nejvyšším podtlakem, to znamená, že ve výše uvedeném případě se místo toku do sběrače vrací zpět do struku.
Výhodou trojúhelníkových návleček s ventilkem je umístění ventilku v hlavici (A): to znamená, že úroveň podtlaku v částech horních částech násadce nemůže být nikdy vyšší než v části C – těsně u sběrače. V oblasti hlavice je podtlak vždy nejnižší, což zabraňuje proudění mléka zpět k vemeni. Ke křížové kontaminaci dochází u standardních návleček proto, že ve sběrači se shromažďuje mléko ze všech čtyř struků. Kvůli refluxu se dostane zpět do kontaktu s vemenem. Pokud je mléko z jednoho ze struků kontaminováno bakteriemi, může to snadno ovlivnit celý nádoj a ohrozit i další struky.

Princip fungování návleček s ventilkem ukazuje následující video: https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6nVBIgUM
Do sběrače byla přidána červená barva. U návlečky s ventilkem (vidíme ji vpravo) je jasně vidět, že nedochází k žádnému vracení se mléka zpět do násadce a ke struku. Nedochází ke křížové kontaminaci, mléko je ze struků efektivně odvedeno rovnou do sběrače a nevrací se.

Technologie trojúhelníkové vs. kulaté strukové návlečky

Technologie trojúhelníkových návleček umožňuje ve srovnání se standardní kulatou návlečkou synchronizovanější stlačování konců struků. Jemně masíruje struky, což má za následek menší riziko hyperkeratózy a zároveň zabraňuje sklouzávání a zlepšuje přilnavost kolem struku. Dojení je tak efektivnější a zároveň ohleduplnější jak pro dojiče, tak především zvířata.

Vlastnosti a výhody trojúhelníkových strukových návleček:

  • Zlepšuje kvalitu a účinnost dojení prostřednictvím synchronizovaného stlačování konců struků
  • Zlepšuje stav struků a komfort krav díky jemnějšímu dojení
  • Šetrné dojení a vyšší pohodlí krav vytváří lepší a klidnější prostředí v dojírně
  • Snižuje počet somatických buněk a v důsledku toho i výskyt mastitidy

Originál textu byl laskavě poskytnut společností Milkrite | InterPuls.