Vážení zvířat

Pravidelné zjišťování živé hmotnosti hospodářských zvířat je jedním z nejdůležitějších úkolů zootechnika na každé farmě. Pravidelným vážením získá chovatel údaje, které jsou nezbytné pro rozhodování o zootechnických opatřeních u všech kategorií skotu a prasat. Hmotnost úzce souvisí se zdravotním stavem zvířete a má velkou vypovídací schopnost o kondici zvířat. Pravidelným vážením má chovatel přehled o přírůstcích a díky tomu je schopen velmi pružně reagovat na změny a optimalizovat krmnou dávku.

Zjišťovat hmotnost zvířat lze několika způsoby:
Nejjednodušší, ale nejméně přesnou metodou je zjišťování hmotnosti odhadem. V některých případech (předselekce, orientační posouzení kondice) může tento způsob stačit, a je nutno uznat, že velmi zkušení chovatelé jsou schopni odhadnout hmotnost poměrně přesně – vyžaduje to však velkou zkušenost a cvik – je potřeba zvířata dostat takzvaně „do oka“.

Měřením – pomocí měřící pásky, kterou měříme obvod hrudníku na vzdálenost dlaně za lopatkou. Měřit lze také obvod hrudníku a šikmou délku těla od hrbolu kloubu ramenního k hrbolu kosti sedací. Údaje jsou na pásce uvedeny v centimetrech a živou hmotnost zjistíme porovnáním naměřených hodnot s hodnotami v tabulce.

Pro získání opravdu kvalitních údajů je jednoznačně nejobjektivnější vážení zvířat. Nepostradatelným pomocníkem při vážení skotu i ostatních hospodářských zvířat je kvalitní váha. Na trhu jsou k dostání ližinové nebo deskové váhy.
Pokud se rozhodneme pro deskové váhy, musíme zajistit, aby se zvíře během vážení nedotýkalo ani neopíralo o nic ve svém okolí. Pokud by se tak stalo, došlo by ke zkreslení naměřené hodnoty. Tento typ vah je často používán jako průchozí s umístěním v uličkách pro průběžné orientační vážení jednotlivých zvířat.
Na ližinovou váhu můžeme umístit fixační klec s posuvnými dveřmi, nebo dveřmi s fixačním čelem. Výhodou zde je, že zároveň se zvážením zvířete můžeme provést i některé veterinární úkony, odčervení apod. V tomto případě však klec stojící na ližinách musí být usazena tak, aby se ničeho jiného nedotýkala, jinak by došlo ke zkreslení naměřené hodnoty. Protože je celá klec umístěná na ližinách váhy, může se zvíře uvnitř klece dotýkat jejích stěn, dokonce se o ně, i drbat, aniž by došlo ke zkreslení navážených hodnot. Tato váha se často umisťuje do uličky v manipulačních prostorách.

Na e-shopu Forst Agro najdete celou řadu závěsných i tenzometrických vah.
Závěsné váhy jsou vhodné pro orientační vážení (nejen pro zvířata).

Špičkové indikátory zaznamenávají širokou škálu informací o zvířatech, a navíc mají řadu užitečných funkcí, jako například:

  • nastavení různých skupin, kdy dle potřeby zobrazuje statistická data skupiny počet nahraných dat, průměrná váha ve skupině, celková váha skupiny, minimální a maximální váha ve skupině.
  • efektivní sběr informací s bezdrátovým připojením ke čtečkám EID
  • automatické nulování po každém zvířeti eliminuje z vážení hmotnost nečistot, které zvíře na váhu naneslo
  • možnost přenosu dat do mobilu, na flash disk, nebo do cloudu
  • výpočet a zobrazení denního přírůstku a porovnání s předchozími váženími
  • sledování léčebných zákroků a medikací a možnost přidávání poznámek k jednotlivým kusům

Indikátory mají ochranu proti vodě, prachu a nárazům, k jejich robustnosti přispívají zesílené zaoblené rohy a dvojvrstvé pouzdro. Displej je reflexní s jasným podsvícením, což umožňuje pohodlnou práci za jakýchkoli podmínek, od nejjasnějšího denního světla až po šero ve stáji.

Dodržování zásad při vážení

• Váha musí být instalována na rovině
• Váha musí být vyvážena
• Pokud váha není vybavena automatickým systémem pro identifikaci a ukládání dat, je nutno naměřené údaje pečlivě zapsat