Zařízení k manipulaci se zvířaty

S hospodářskými i zájmovými zvířaty je nutné více či méně často manipulovat, nebo je na určitou chvíli zafixovat proti pohybu. Fixace a manipulace se zvířaty může být poměrně stresující záležitost jak pro zvíře, tak pro ošetřovatele, zvláště v případě zvířat, se kterými se nemanipuluje příliš často a nejsou na kontakt s člověkem zvyklá (např. skot či ovce chované na pastvě).
Příležitostí, kdy je třeba se zvířaty pracovat a přitom je fixovat je mnoho: veterinární zákroky, inseminace, označování, úprava paznehtů, vážení, třídění, nakládání pro odvoz z pastvy, apod.

Zařízení pro manipulaci bývají buď stacionární (často dřevěná nebo kovová) nebo mobilní (ta jsou převážně kovová).
Kovová mobilní manipulační zařízení jsou obvykle vyrobena z pozinkovaných trubek. Vybrat si lze díly mnoha různých tvarů a velikostí, ze kterých snadno kdekoli poskládáme ohradu či chodbičky podle našich konkrétních potřeb s ohledem na velikost stáda. Velikost a umístění ohrady lze operativně měnit. Jednotlivé dílky jsou díky svému materiálu relativně lehké, ale pevné. Důraz je kladen i na jednoduchost manipulace se samotným mobilním zařízením – nelze strávit většinu dne jen stavěním a sestavováním systému hrazení – a když už je zařízení připraveno, musí vydržet po celý čas práce se zvířaty.

Obracecí klec pro ovce

Systémy pro manipulaci se zvířaty musí práci usnadňovat, ne přidávat. Zcela zásadní je přitom bezpečnost lidí a zvířat.

Pro manipulaci ovcemi a kozami jsou na trhu k dostání speciální obracecí klece. Zkušený chovatel dokáže ovci ošetřit i bez jakékoli pomoci, tzv. posazením ovce. Díky obracečce však takový zákrok zvládne i méně zkušený personál, klec je pro ošetřovatele i zvíře bezpečnější, především tím, že zajistí setrvání zvířete ve stejné poloze po celou potřebnou dobu zákroku. Manipulace s klecí je velmi jednoduchá a bezpečná, je tak neocenitelným pomocníkem při ošetřování paznehtů, odčervování i jiných veterinárních zákrocích.

Značení zvířat
Při manipulaci, a především třídění je velmi praktické si zvířata označit. K tomu slouží speciální barevné spreje na zvířata, které splňují všechna kritéria o zdravotní nezávadnosti a jsou registrovány u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Pro ovce, jejichž vlna je určena k dalšímu zpracování je třeba zvolit vypratelnou barvu.

Pro snadné a bezpečné vytažení vybrané ovce ze skupiny lze použít chytací tyče na nohy.