Zařízení pro chlazení mléka

Chladicí zařízení slouží k dosažení ideálních podmínek pro skladování mléka a udržení jeho požadované kvality. Především díky rozvoji elektroniky, která umožňuje řídit proces chlazení, míchání mléka i sanitace chladicích zařízení zaznamenal jejich vývoj velký vzestup, zejména co se týče účinnosti a spolehlivosti. Pro ošetření mléka po nadojení musí být na každé farmě zřízeny speciální místnosti – mléčnice. Mléko musí být rychle zchlazeno pod teplotu 10 °C, která je považována za kritickou a následně je nutné udržovat ho při teplotě v rozmezí kolem 4 až 5 °C. Zchlazení z 35 °C na 5 °C by mělo proběhnout za 150 minut.

Mléko musí být zchlazeno IHNED po nadojení.

Je třeba si uvědomit, že chlazením nelze vylepšit kvalitu mléka! Pokud syrové mléko přichází do chladicího tanku již s vysokou mikrobiologickou kontaminací, ani dokonalým chlazením se obsah bakterií nesníží. Naopak při nedostatečné nebo neúčinně hygieně chladicích tanků může dojít k sekundární bakteriologické kontaminaci mléka.
Také při nesprávně fungujícím chlazení a míchání dochází k rychlému množení bakterií, které zahájí rozkladné procesy a kvalita mléka velmi rychle zhoršuje.

Důvody pro chlazení a míchání mléka jsou tedy především:
- Udržet stávající kvalitu mléka až do jeho odvozu
- Prodloužit dobu skladovatelnosti

Zařízení pro chlazení mléka v zemědělské prvovýrobě se dělí na:
-             Přímé – s výparníkem, kdy v systému proudí chladivo
-             Nepřímé – chladicím médiem je ledová voda.

Jedním ze způsobů, jak snížit náklady na chlazení je předchlazování, kdy se používající předřazené trubkové nebo deskové předchladiče. Protože požadovaná skladovací teplota je dosažena rychleji, nazývá se tento způsob superrychlé chlazení.

Chladicí zařízení se skládá z:
- Kompresorové chladicí jednotky
- Chladicího tanku nebo průtokového chladiče
Tank tvoří vlastní nádrž na mléko, vnější plášť s tepelnou izolací a míchadlo na mléko.

Na našem e-shopu si můžete vybrat z kompletního sortimentu chladicích tanků FRIGOMILK® od italské společnosti FIC.
Tato společnost nabízí spolehlivost a tradici díky více než 50 letům zkušeností s chladicími tanky a více než 60 letům výzkumu a vývoje v oblasti chlazení. Oblast použití produktů FIC je velmi široká, nabídka je určena nejen pro chovatele skotu a ovcí, ale i pro sběrná centra, chladírenské společnosti, sýrárny a výrobce potravin a mléčných výrobků.
Chladicí tanky FRIGOMILK® jsou k dispozici ve 4 variantách o kapacitě od 100 do 30 000 litrů.
Společnost se specializuje na vývoj a výrobu optimalizovaných výparníků a výměníků tepla za účelem dosažení maximální účinnosti při nejnižší spotřebě. FIC pokračuje ve výzkumné činnosti a testování svých výparníků a optimalizuje je podle vlastností nových chladiv, která respektují požadavky na životní prostředí. Pro svoje produkty používá vlastní navržené a vyrobené výparníky „TRAPCOLD™“, dimenzované pro denní sběr až do 12 000 litrů. Všechny tanky jsou také vybaveny systémem pro regulaci teploty a míchání, který zajišťuje optimální míchání mléka a efektivnější výměnu tepla. Všechny jsou vyrobeny z prvotřídní potravinářské nerezové oceli. Tepelná izolace je zajištěna pomocí vysoko hustotního polyuretanu, který zaručuje účinnou tepelnou ochranu. FRIGOMILK® je vybaven přímou expanzní chladicí jednotkou a okruhem (výparníkem) umístěným ve spodní části nádrže.

FRIGOMILK® G1 disponuje objemem od 100 do 300 litrů a je tak vhodný pro malé farmy a pro chovy ovcí a koz. Velmi často se používá i pro skladování mléka pro telata nebo v řemeslných výrobách a v mini mlékárnách. Jeho předností je snadné používání a lze jej umístit i do míst s omezeným prostorem.

FRIGOMILK® G4 s objemem od 500 do 2000 litrů lze doporučit pro střední farmy a pro chovy ovcí a koz. Lze jej využít i v mlékárnách a malých sběrných centrech.

FRIGOMILK® G10 je uzavřený vertikální tank válcového tvaru s průlezem, vhodný pro střední mléčné farmy, mlékárny i potravinářské provozy. Je vybaven automatickým mytím a počítačem řízeným termostatem FIPO 1, což umožňuje neustálé sledování kvality chlazení. Při objemu od 1000 do 2600 litrů má značnou chladicí kapacitu a lze jej také kombinovat s dojicími roboty.

FRIGOMILK® G9 je uzavřený horizontální tank válcového tvaru.Díky obrovskému rozpětí kapacity – od 2 000 do 10 000 l – je vhodný pro střední a velké mléčné farmy, pro sběrná střediska i pro „mega farmy“. Je vybaven automatickým mytím a počítačem řízeným termostatem FIPO 1, nebo XFIC mikropočítačem pro nastavení řízení chlazení, záznamu dat a správy souborů. Jedná se o špičkový produkt z hlediska komponent a vysoké úrovně automatizace.

Modely od 6000 l jsou vybaveny dvojitým míchadlem.

FRIGOMILK® G9