Zdraví vemene – prevence mastitid II

Několik jednoduchých opatření, která pomáhají zabránit mastitidě a dalším infekcím vemene!

Každý, kdo pracuje s dojnicemi si je vědom toho, jak snadno může dojít k infekci vemene. Přinášíme několik tipů na snadná opatření, která vám pomohou tomu zabránit. V předchozím příspěvku jsme se zabývali významem nošení rukavic při dojení a nyní se podíváme na to, jaký význam má na prevenci infekce důkladné osušení struků před dojením.

Ruce nejsou jediným prostředkem pro přenos bakterií

"Bez ohledu na způsob přípravy vemene před dojením musí být struky důkladně usušeny." Toto je jeden z klíčových kroků doporučených k dosažení správného postupu při dojení. Dojení mokrých struků může zvýšit riziko vysokého počtu bakterií v mléce a také riziko intramamární infekce. Voda ulpívající na strucích obsahuje původce mastitid, kteří jsou nasáti do strukových násadců a mohou poté snadnou proniknout do strukových kanálků. Proto je zásadní zahrnout akci „sušení struků“ mezi nezbytné činnosti před dojením. To lze jednoduše provést pomocí utěrky. Ale jaký druh utěrky nejlépe použít? Výběr není úplně snadný a je to předmětem dlouhodobých diskusí. Zde jsou některé možnosti:

Látkové utěrky

Látkové utěrky jsou sice dlouhodobá investice, ale jsou příznivé pro životní prostředí, protože vytvářejí méně pevného odpadu. Mnozí chovatelé je považují za nejúčinnější pro čištění vemene a zajištění důkladné přípravy struků pro dojení. Pro to, aby byl jejich účinek co nejlepší však potřebují správnou péči a vhodné skladování. Protože je lze použít vícekrát, musí být vždy řádně vyčištěny, což je pravděpodobně nejnáročnější proces při jejich užívání. Pro jejich používání na dojírně doporučujeme zavést a dodržovat standardní postup, který by měl zahrnovat následující tipy:

  • Látkové utěrky musí být pravidelně vyměňovány, přibližně každých 6 měsíců
  • Pračky je třeba pravidelně kontrolovat a zajistit nastavení teploty praní na 90 °C
  • Je třeba zajistit čisté kbelíky pro přemístění ručníků z pračky na místo, kde jsou skladovány
  • Skladovací prostory by měly být rovněž čisté a suché, aby utěrky nemohly absorbovat bakterie a zavléct je zpět do procesu dojení

Důležitou pomocí pro dokončení sanitace je u látkových utěrek jejich sušení. Doporučuje se také sušení horkým vzduchem a použití vhodné sušičky.

Jednorázové papírové utěrky

Jednorázové papírové utěrky poskytují možnost efektivní hygieny pro každé jednotlivé zvíře a na jedno použití. Nejsou však tak šetrné k životnímu prostředí jako látkové utěrky, a navíc představují dlouhodobé náklady. Třetí alternativou by mohlo být použití utěrek z mikrovláken pro jejich schopnost rychlého uschnutí. Navzdory rychlosti vysušení je však obtížné je dezinfikovat, pokud jsou v pračce příliš stlačené.

Jednorázové papírové vs. opakovaně použitelné látkové utěrky: které z nich jsou nejlepší?

"Papírové utěrky fungují na očištění a osušení struků poměrně dobře, navíc jsou vždy čisté." Na trhu lze najít takové, které jsou schopné díky své hrubosti struky správně stimulovat a zároveň je dostatečně osušit. Navíc při použití jednorázových papírových utěrek je možné struky předem namočit nebo nastříkat pěnou, která rozpouští nečistoty, což umožňuje je důkladně vyčistit a dezinfikovat. “

Toto je naše doporučení pro správný postup: Očistit-oddojit-desinfikovat-osušit-nasadit dojicí soupravu.

Abychom dosáhli správného a účinného podojení při zachování zdraví vemene, je důležité, aby byly struky suché, čisté a správně stimulované. Dodržování výše uvedených postupů k tomu může velkou měrou přispět a téměř jistě zaručit požadovaný výsledek.

Originál textu byl laskavě poskytnut společností milkrite | InterPuls.